Strona Główna

Ruszyły przygotowania do VII edycji Ogólnopolskiej Konferencji – ARTHROPOD, która odbędzie się w dniach 8 – 10 czerwca 2018 r. Już tradycyjnie spotykamy się w Katowicach, na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego.

Konferencja jest skierowana do naukowców, którzy w swoich badaniach zajmują się szeroko pojętą biologią stawonogów (m.in.: embriologią, histologią, biochemią, biologią molekularną, genetyką, bioinformatyką, filogenetyką, fizjologią, ekotoksykologią, ekologią, zoologią, hydrobiologią).

Konferencja jest okazją do zapoznania się z badaniami innych naukowców, merytorycznej dyskusji oraz nawiązania współpracy.